ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 15 รายการ ดดยวิธีขายทอดตลาด

 


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :