ขอความอนุเคราะห์ประกาศตามหาบิดาของเด็ก

ด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการประสานจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ขอความร่วมมือติดตามบิดาของเด็กหญิงประภาพร ชลสาร เกิดวันที่ 2 กันยายน 2561 ปัจจุบันอายุ 6 ปี บิดาชื่อนายธนากรชลสาร ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ลงพื้นที่ติดตามบิดาของเด็กแล้ว จากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ปรากฏว่าไม่พบบิดาของเด็ก 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar