ขอส่งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) และประกาศคณระกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12 )

 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar