สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (ส.ป.ภ.ร้อยเอ็ด) ทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กค- 4255 ร้อยเอ็ด

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
เอกสาร 17.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar