ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องการขายทอดตลาดซากวัสดุอุปกรณ์ ที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
เอกสาร 28.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar