สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสถาปนิก ระหว่างวันที่ 15-26 สิงหาคม 2565

 


  วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :