ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องขั้นตอนการนำคนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ที่มีสถานะไม่ถูกต้องเข้าสู่กระบวนการอนุญาตให้อยู่ในราชการอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ และทำงาน เพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรฎาคม 2565

 


  วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar