ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 เรื่องการควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

 


  วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar