สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด) จะดำเนินการรับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา โดยจะรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
เอกสาร 6.pdf |


คะแนนโหวต :