สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาของสำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น แทนบุคคลที่ลาออก ประจำปี 2565

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
เอกสาร 17.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar