ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 สำนักงาน ป.ป.ส. เรื่อง ให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 4/2565

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
เอกสาร 21.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar