ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ.๓๘๓ (บางส่วน) ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 


image รูปภาพ
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ.๓๘๓ (บางส่วน) ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar