ข่าวเด่น

ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
ชมข้อมูล

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานธนารักษืพื้นที่ร้อยเอ็ด เรื่องการประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ ประเภท เช่าเพื่อประกอบการเกษตร แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ.99 (บางส่วน) ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศสำนักงานธนารักษืพื้นที่ร้อยเอ็ด เรื่องการประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ ประเภท เช่าเพื่อประกอบการเกษตร แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ.99 (บางส่วน) ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องขั้นตอนการนำคนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ที่มีสถานะไม่ถูกต้องเข้าสู่กระบวนการอนุญาตให้อยู่ในราชการอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ และทำงาน เพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรฎาคม 2565
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องขั้นตอนการนำคนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ที่มีสถานะไม่ถูกต้องเข้าสู่กระบวนการอนุญาตให้อยู่ในราชการอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ และทำงาน เพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรฎาคม 2565

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

กยศ