ข่าวเด่น

ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
ชมข้อมูล

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด  ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเสียสละดูแลประชาชนช่วงสงกรานต์ เน้นย้ำอำนวยความสะดวกถึงวันสุดท้าย สั่งถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนน ปรับแผนสร้างความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วันที่ 17 เมษายน 2567 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จากสถิติข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 สะสม 6 วัน ของจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่ยังเป็นรถจักรยานยนต์ ส่วนสาเหตุหรือพฤติกรรมเสี่ยง การขับรถเร็ว เป็นการตัดหน้ากระชั้นชิด และดื่มแล้วขับ ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต เป็นกลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงวัยทำงาน ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ ถนนและจุดเกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นถนนของกรมทางหลวง รองลงมาเป็นถนน ของ อบต. หรือถนนในหมู่บ้าน
ประกาศสำนักงานธนารักษืพื้นที่ร้อยเอ็ด เรื่องการประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ ประเภท เช่าเพื่อประกอบการเกษตร แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ.99 (บางส่วน) ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศสำนักงานธนารักษืพื้นที่ร้อยเอ็ด เรื่องการประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ ประเภท เช่าเพื่อประกอบการเกษตร แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ.99 (บางส่วน) ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องขั้นตอนการนำคนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ที่มีสถานะไม่ถูกต้องเข้าสู่กระบวนการอนุญาตให้อยู่ในราชการอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ และทำงาน เพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรฎาคม 2565
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องขั้นตอนการนำคนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ที่มีสถานะไม่ถูกต้องเข้าสู่กระบวนการอนุญาตให้อยู่ในราชการอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ และทำงาน เพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรฎาคม 2565

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

กยศ