ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดใหม่

 


  วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar