สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยราคาประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงินงบประมาณ 1,512,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยราคาประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงินงบประมาณ 1,512,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามได้ที่ อีเมล์ roiet@dol.go.th 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar