ประกาศวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ครุครุภัณฑ์แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาการส่งถ่ายพลังงานในระบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ครุครุภัณฑ์แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาการส่งถ่ายพลังงานในระบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารการประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ดุรายระเอียดได้ที่ 
เว็ปไซต์ http://www.retc.ac.th/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางหมายเลข 043-511290 ต่อ 135 ในวันเวลาราชการ
 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar