ประกาศวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar