ร้อยเอ็ด...สกสค.ร้อยเอ็ด จัดโครงการครูช่วยครูดูแลครูผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ประจำปี 2564 และยึดระยะห่างตามมาตรการป้องโรคติดเชื้อโควิด 19

  ร้อยเอ็ด...สกสค.ร้อยเอ็ด จัดโครงการครูช่วยครูดูแลครูผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ประจำปี 2564 และยึดระยะห่างตามมาตรการป้องโรคติดเชื้อโควิด 19
                เมื่อช่วงเช้าวันที่ 6 กันยายน 2564  ที่ สำนักงานสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ( สกสค. จังหวัดร้อยเอ็ด) กล่าวว่า  โครงการครูช่วยครูดูแลครูผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ของ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ2564   สกสค.ได้ตั้งโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เนื่องจากว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่ชั้นสูงที่ได้ดูแลสังคมสร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติอย่างมากมาย ดังนั้นสำนักงานสกสค. โดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.จึงได้ดำริให้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับครูที่ได้ทำประโยชน์แก่ราชการมาอย่างยาวนาน  และในวันหนึ่งในบั้นปลายชีวิตท่าน ท่านอาจจะเจ็บป่วยไม่มีผู้ดูแลหรือบางทีลูกหลานไม่ได้อยู่ใกล้ชิด  ทำให้คนเหล่านั้นรู้สึกหว้าเหว่ขาดผู้ดูแล ในโครงการนี้เราก็ได้คัดเลือกครูจิตอาสาเป็นครูด้วยกันเป็นจิตอาสาเพื่อเข้าช่วยดูแลเป็นกำลังใจทำให้สภาพจิตของผู้ป่วยเหล่านั้นได้ดีขึ้น 
           นายสิงห์โต กล่าวอีกว่า ตั้งโครงการไว้โดยมีเป้าหมายเราจะดูแลครูในจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างน้อยอำเภอละ3คน แต่เนื่องจากประสบภาวะโรคระบาดโควิด-19 ก็ทำให้โครงการนี้เกือบจะชะงักไป  แต่อย่างไรก็ตามภาวะวิกฤตเราก็พยายามประชุมคณะกรรมการคณะทำงานที่รับผิดชอบ จำนวน 9 คน ขับเคลื่อนโครงการนี้ได้เดินต่อ ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์มี่ตั้งไว้ทั้งหมด  ในที่สุดก็ได้สำรวจครูผู้ป่วยติด จำนวน 30 ท่าน โดยมีครูจิตอาสาดูแล ในการดูแลนั้นเราก็จะมีสิ่งของไปมอบให้เพื่อเป็นกำลังใจเรามีการเยี่ยมผู้ป่วย จำนวน 2 ครั้ง ผลโดยยึดหลักตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ปรากฏจากโครงการนี้ปรากฏว่าครูผู้ได้รับการดูแลมีความสุข มีความภาคภูมิใจ ก็ให้ข้อมูลว่าเป็นความภาคภูมิใจมากน่าจะทำอีกต่อไปในปีหน้าเราจะทำทั่วถึงมากขึ้นทุกอำเภออย่างน้อยอำเภอละ3 คน ซึ่งจะต้องทำให้ได้ในปีหน้าอย่างแน่นอน และในครั้งนี้ก็มีการมอบเกียรติบัตร ให้แก่ครูจิตอาสาที่ดูแลครูผู้ป่วยและช่วยเหลือตัวเองได้อีกด้วย  นายสิงห์โต กล่าวในที่สุด
///////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :